Bảng báo giá lắp đặt điều hòa với địa hình thông thường

STT Chi tiết vật tư ĐVT Đơn Giá
(VNĐ)
1 Công lắp đặt máy treo tường 9.000Btu-12.000Btu, Bộ 300,000
2 Công lắp đặt máy treo tường 18.000Btu Bộ 350,000
3 Công lắp đặt máy treo tường 24.000Btu Bộ 400,000
4 Ống đồng 6/10 + bảo ôn dày 13 + băng quấn m 180,000
5 Ống đồng 6/12 + bảo ôn dày 13 + băng quấn m 190,000
6 Ống đồng 6/16 + bảo ôn dày 13 + băng quấn m 200,000
7 Ống đồng 10/16 + bảo ôn dày 13 + băng quấn m 220,000
8 Dây điện 1 x 1,5 mm m 9,000
9 Dây điện 2 x 1,5 mm m 15,000
10 Dây điện 2 x 2,5 mm m 21,000
11 Dây điện 2 x 4 mm m 29,000
12 Ống nước thải m 10,000
13 Vật tư phụ (bu lông, ốc vít, vít nở, băng dính) Bộ 50,000
14 Giá đỡ dàn nóng máy 9-12 Bộ 100,000
15 Giá đỡ dàn nóng sơn tĩnh điện 9-12 Bộ 170,000
16 Giá đỡ dàn nóng máy 18-24 Bộ 120,000
17 Công tháo máy cũ Bộ 150,000
18 Mối hàn ống Mối 50,000
19 Vệ sinh đường ống đã có sẵn Bộ 100,000
20 Nén khí Ni Tơ Bộ 400,000
21 Đục tường đi ống ( có trát phủ qua, không bao gồm trát hoàn thiện ) m 60,000
Note Phần lắp máy gặp các địa hình khó cần giáo thi công nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng đảm bảo tính an toàn cũng như chi phí của khách hàng.

Bình Minh là nhà cung cấp các loại điều hòa âm trần và treo tường, tủ đứng, máy lạnh dành cho ngành công nghiệp chính hãng tại Việt Nam.